IPSE / ИПСИ


indbuild

ipse 1
ipse 2
ipse 3
ipse 4

Индустриален парк София изток – логистичен център разположен на площ от около 1000 декара – градоустройствено решение и първа фаза включваща две високостелажни складови сгради с температурен режим и офиси с обща разгъната застроена площ 44 000 m2. 2008 -2010 година
Награда – сграда на годината 2018 година в категория логистични и спедиторски комплекси