Gotse Delchev / ЦНСТ Гоце Делчев


public

gotse 1
gotse 2
gotse 4
gotse 5
gotse 6
gotse 7

Център за настаняване от семеен тип – Гоце Делчев – 2011 година; РЗП – 665 m2