Bistrtsa IK/ Бистрица ИК


houses

imgPhysCamera002_f000 3
imgPhysCamera001_f000 3
imgPhysCamera004_f000 3
g1 s
g2 s
g3 s
g4 s
1_IG_houses_view_front_1_v1
2_IG_houses_view_front_2_v1
3_IG_houses_view_back_1_v1
4_IG_houses_view_back_2_v1

Еднофамилна жилищна сграда Бистрица ИК – 2019 година; РЗП – 314 m2